Blood Diamond

Category: Movies
Genre: Action & Adventure
Isa sa mga pelikulang magpapakamatay ka pag naumpisahan mo at hindi natapos

Iskari! Na-trivialize ang problema sa Mindanao… though potential maging ganito ang mga pangyayari doon someday

ReviewReviewReviewReviewReview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s