Perfume

Category: Movies
Genre: Foreign
Foreign kasi alam ko French Film ito…
Ipinakita kung paanong kahit ang mga murderers ay hindi masasamang tao….
wala lang talaga silang magawa kundi sundin ang purpose nila in life
ReviewReviewReviewReviewReview
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s