Ang Clown ng Para-na-Q: Dax Carnay

It’s okay Dax.

ang tatlong naglaban. isa ang umuwing luhaan. hindi naman masyado, kerina ang five thousand.
ang tatlong naglaban. isa ang umuwing luhaan. hindi naman masyado, kerina ang five thousand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s