Hindi ko alam kung sino ang artist nito, pero ang ganda ng atake sa mga character ng Batman. Nakita ko lang ito sa Tumblr at sa tingin ko, maganda itong preparasyon sa darating na Batman movie, Dark Knight Rises

Batman
Joker
Harley Quinn
Catwoman
Penguin
Poison Ivy
Bane
Mr Freeze
Riddler
Scarecrow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s