Maagang Regalo para sa Araw ng Mga Manggagawa

Sino ka man, kung ikaw ang inaasahan ng pamilya, bilib kami sa’yo. Ikaw ang tumatayong security guard ng pamilya, at para benepisyo protektado kayo, may SSS Member Loan Penalty Condonation Program para sa’yo. Mas madali bayaran ang overdue loan ng buo o hulugan, may bawas penalty pa. Pumunta sa nearest SSS branch at apply na simula April 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s