Bagong Piso

Just got my first new 1 peso coin.

Front

Iyun, maliit pa rin naman siya, Pero unlike before, ang Republika ng Pilipinas at ang mga taon of existence ng concept ni Jose Rizal sa magkabilang side na ng mukha ni Doc. Medyo mas chubby si Rizal ngayon, medyo pinagsamang look nina Lapu-lapu at Tandang Sora at Apolinarion Mabini ang peg. Ganyan. Not that I’ve seen them in real life.

Back

Medyo pang Olympics or SEAGames ang atake nitong sa likod. Ang modern ng look na ito in the year 2012. Malinis at crisp ang pagkakagawa. KAtulad din ng front view, maliit pa rin siya. Singliit ng front.

Salamat nga pala kay Kemo at ibinigayniya sa akin ito kahapon. Akala, binibigyan niya ako ng token para yayain sa Worlds of Fun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s